Bedrijfskorting

Do-Care biedt voor ondernemingen diverse bedrijfskortingen aan. Dit stelt ondernemingen (kapsalons, e.d.) in de gelegenheid om een vaste bedrijfskorting te verkrijgen op het assortiment wat Do-Care te bieden heeft.

Bedrijfskorting geldt niet voor vast laagprijzen producten of producten die in de aanbieding zijn.

Elke onderneming is vrij om een verzoek in te dienen om als gecertificeerde onderneming gebruik te maken van het nieuwe bedrijfskorting systeem.
Hier gelden echter wel enkele voorwaarden aan, die te lezen zijn in de paragraaf 'Algemene Voorwaarden Bedrijfskorting' op deze pagina.

Werking Bedrijfskorting systeem

Houd er a.u.b. rekening mee dat het nieuwe systeem zich nog in een startfase bevindt. Hierdoor kunnen er zich onverhoopt (technische) storingen voordoen. Mocht dit het geval zijn, neem dan a.u.b. contact op met Do-Care zodat wij dit probleem kunnen verhelpen.

Aanmelding Bedrijfskorting systeem
1. De onderneming kan een verzoek in dienen per e-mail (info@do-care.nl) om in aanmerking te komen voor bedrijfskorting.
2. Do-Care benadert de onderneming om toegelaten te worden voor bedrijfskorting en verstuurt een 'klant-code' per post of per e-mail.

Uitvoering Bedrijfskorting systeem
De onderneming dient ingelogd te blijven door gebruik te maken van de onthoudfunctie voor accounts op Do-Care. Verdere informatie over uw privacy kunt u vinden in de Privacy Policy.

Algemene Voorwaarden Bedrijfskorting

1. Ondernemingen die in aanmerking komen voor de bedrijfskorting:

1.1: Ondernemingen die d.m.v. een verkregen 'klant-code', verstrekt via Do-Care, in bezit zijn;
1.2: Ondernemingen die d.m.v. een verzoekformulier toelating hebben gekregen door een medewerker van Do-Care;

2. U, de klant, klant wordt alvorens toelating van bedrijfskorting 'gescreend' bij de Kamer van Koophandel waarin de onderneming haar documenten heeft gedeponeerd op integriteit;
3. Do-Care behoudt zich het recht om wijzigingen in het percentage, termijn of 'kortingsblokkade(s)' door te voeren, als Do-Care hiertoe reden ziet;
4. Do-Care behoudt zich het recht om ondernemingen te weigeren, als Do-Care hiertoe reden ziet. Do-Care zal de klant onderneming hierover berichten;

Aanmeldingsproblemen

Er bestaan een enkele scenario's waardoor u niet instaat bent de kortingscode te activeren:
Opmerking: U heeft al een account en later een kortingscode ontvangen? Activeer het via het formulier via uw account.

  • De kortingscode is al geactiveerd, hier krijgt u bericht van. Let wel: dit belemmert u niet om een account aan te maken en later alsnog een kortingscode te verkrijgen;
  • De kortingscode is verlopen, hier krijgt u bericht van. U heeft binnen het gestelde (verloop)termijn niet uw kortingscode geactiveerd via registratie of via het formulier in uw account. Neem a.u.b. contact op met Do-Care zodat wij u dit met u kunnen oplossen;
  • De kortingscode is al toegewezen aan een ander account, hier krijgt u bericht van. U, of uw collega's (van een ander filiaal) heeft al gebruik gemaakt van de kortingscode. Het is aan te raden om een gedeeld bedrijfsaccount aan te houden, u kunt zelf uw factuur- en leveringsadres specificeren in uw eigen adressenboek;
    • Mocht uw kortingscode onterecht door iemand anders in gebruik zijn, neem dan a.u.b. contact op met Do-Care;
  • U kortingscode bestaat niet, dit kan twee gevolgen hebben:
    1. De kortingscode heeft überhaupt nooit bestaan, controleer of u typfouten heeft gemaakt;
    2. De kortingscode heeft bestaan, maar is verlopen en naar een aantal is deze automatisch verwijderd uit het systeem. Do-Care houdt zelf wel een administratie bij welke codes er ooit verstuurd zijn, neem a.u.b. contact op met Do-Care.